Adatkezelési szabályzat

Házbank.hu adatkezelési szabályzat

A Házbank.hu alkalmazás hazbank.hu URL címen elérhető weboldalakon keresztül, vagy az ügyfél saját domain nevén keresztül (“Szolgáltatás”) történő igénybe vétele és használata során a szolgáltató Rockholding Kft. (Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49., Adószám: 23559976-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-971351, email: info@hazbank.hu a továbbiakban “Házbank.hu”) az alábbi adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot rögzíti.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Házbank.hu ezúton tájékoztatja Önt a Szolgáltatás igénybe vétele során kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A Házbank.hu szolgáltatásának igénybevétele során a Házbank.hu az alábbi esetekben az alábbi adatokat gyűjti.

1.1 A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Teljes név

A hamis regisztrációk kiszűrését és a későbbi kapcsolattartás célját szolgálja. Ha például segítség kér tőlünk, akkor a nevén tudjuk szólítani.

E-mail cím

Az e-mail cím a Házbank.hu és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót és a fiókjának elérési adatait. Az e-mail cím lesz a kezdeti felhasználójának felhasználó neve is. Ezt a felhasználót később törölheti és újat hozhat létre.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. A jelszót magát nem, csak annak titkosított lenyomatát tároljuk.

Telefonszám

A telefonszám a Házbank.hu és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés időtartama

A Házbank.hu a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli vagy a Házbank.hu Általános Szerződési feltételek „6. Lemondás, megszűnés” pontjában leírtak bekövetkezéséig. A hozzájárulását az info@hazbank.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, mely a szolgáltatás jellegéből fakadóan a regisztrált előfizetői fiók törlését is jelenti.

1.2 A weboldalunk látogatása során gyűjtött adatok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

IP cím

az IP cím a statisztikák készítéséhez szükséges.

Cookie (süti)

Információs jelölő adatok, melyeket a lent említett programok a felhasználó számítógépén helyeznek el, amik segítségével statisztikai adatokat gyűjtenek és csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

A Házbank.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóink viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményesség méréséhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használjuk.

Az adatkezelés időtartama

Önnek lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan böngésző szoftverében letiltani, illetve a cookie-kat időről, időre törölni. Az adatkezelés időtartamáról és cookie kezelésről további információkat a Google Hirdetések oldalon olvashat.

A látogatói statisztikai adatokat készítő Google Analytics szolgáltatást ezen az oldalon tilthatja le.

2. Mire és hogyan használjuk ezeket az adatokat?

Szolgáltatásunk biztosítása

A rendelkezésünkre álló információkat a Szolgáltatásunk rendelkezésre bocsátásához használjuk fel.

Biztonság, integritás és védelem elősegítése.

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk, hogy ellenőrizzük a regisztrációkat és az aktivitásokat, fenntartsuk Szolgáltatásunk integritását, és elősegítsük a Szolgáltatásunkban nyújtott biztonságot.

Kommunikáció Önnel.

A rendelkezésünkre álló információkat arra használjuk fel, hogy kommunikáljunk Önnel a szolgáltatásunkkal kapcsolatosan és tájékoztassuk a szabályzatainkról és a felhasználási feltételeinkről. Az Ön adatait használjuk fel akkor is, amikor válaszolunk Önnek, ha hozzánk fordul segítségért.

3. Adatbiztonsági intézkedések

Házbank.hu minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése érdekében.

4. Kik férhetnek hozzá a gyűjtött adatokhoz?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Házbank.hu munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Házbank.hu regisztrációval, felhasználói támogatással vagy szoftver fejlesztéssel foglalkozó munkatársai a segítségnyújtás, meglévő szoftver funkciók módosítása vagy új funkciók fejlesztése érdekében megismerhetik az Ön személyes adatait. Emellett például a Házbank.hu számára rendszergazdai szolgáltatást nyújtó vállalkozás munkatársai szintén megismerhetik a személyes adatait, ha egy esetleges rendszerhiba elhárítása során arra elengedhetetlenül szükség van.

A Házbank.hu csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára. Így például, amennyiben:

az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

az ingyenes magánhirdetés feladásával

a rendőrség megkeresi a Házbank.hu -t, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A rendelkezésünkre álló adatokat a fent meghatározott módokon gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg:

az Ön hozzájárulásának megfelelően, amelyet bármikor visszavonhat az info@hazbank.hu email címre küldött levelében; a Házbank.hu Általános Szerződési Feltételeinek eleget téve; vagy amennyiben szükséges, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.

6. Hogyan gyakorolhatja Ön a GDPR által biztosított jogait?

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Önnek joga van adatai eléréséhez, helyesbítéséhez, hordozásához és törléséhez.

A Házbank.hu rendszere lehetővé teszi, hogy az eléréshez, helyesbítéshez és hordozáshoz kapcsolódó jogait bármikor, önállóan és kényelmesen gyakorolhassa. A fiókjában a Felhasználók és beállítások modul, Fiók beállítások oldalán Ön lekérdezheti az Ön regisztrációjával kapcsolatosan rendszerünkben tárolt adatokat. Ezeket az adatokat bármikor helyesbítheti. Ugyanezen felületen lehetősége van az adatait lementeni, hordozni.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Házbank.hu -tól a személyes adatainak a törlését, egyben fiókjának megszűntetését.

7. Adatmegőrzés, fiók felfüggesztése és törlése

Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a szolgáltatásunkra előfizet. Előfizetés hiányában az adatok a fiók lejáratát követő 31. napon, az Ön kérése nélkül automatikusan törlődnek. Az Ön kifejezett írásos kérésére történő törlés esetén az adatok a kérést követő munkanapon törlődnek.

A Házbank.hu rendszerének adatbiztonsága érdekében készített napi adatmentések köréből, adatai a fiók törlését követő 30 nap után automatikusan és visszavonhatatlanul törlődnek.

8. Hogyan reagálunk a hivatalos megkeresésekre, és hogyan előzzük meg a veszélyeket?

Az Ön információihoz hozzáférünk, megőrizzük, és megosztjuk őket a szabályozó hatóságokkal, a bűnüldöző és más szervekkel:

Jogszabályon alapuló kérelemre, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy jogszabályi kötelezettségünk a válaszadás. Jogszabályon alapuló kérelemre akkor is válaszolhatunk, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a válaszadást az adott joghatóság jogszabálya előírja, a válaszadás az adott joghatóság alá tartozó felhasználókat érinti, és megfelel a nemzetközileg elfogadott normáknak.

Ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy csalás, szolgáltatásunk jogosulatlan használata, feltételeink és szabályzataink megszegése vagy más káros vagy illegális tevékenység felderítésére, megelőzésére és megoldására van szükség; saját magunk (beleértve a jogainkat, tulajdonunkat vagy szolgáltatásainkat), az Ön vagy mások védelme érdekében, ideértve azt az esetet is, ha ez egy nyomozás vagy közigazgatási vizsgálat része.

9. Hogyan értesítjük Önt a jelen szabályzat változásairól?

Házbank.hu fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Ön a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A jelen szabályzat hatályos változatát ezen a weboldalon találja.

10. Hogyan tud kérdéseivel a Házbank.hu -hoz fordulni?

Ha a jelen szabályzattal kapcsolatban kérdései vannak, az alábbiakban leírt módon tud velünk kapcsolatba lépni.

Az Önnel kapcsolatos információkért felelős adatkezelő a Rockholding Kft., akit online vagy levélben a következő címen érhet el:

Rockholding Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Vegye fel a kapcsolatot velünk online!

Jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi biztosánál vagy az Ön helye szerinti felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

11. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Utolsó módosítás: 2018. április 25.